جهت مشاهده نزدیکترین لوکیشن به خود ابتدا GPS دستگاه خود را روشن نموده سپس روی لینک کلیک نمایید مشاهده نزدیکترین ها به من