نکته بسیار مهم و قابل توجه

سایت توتخفیف تنها با دامنه رسمی خود و با پسوند( com. ) بانام کامل www.2takhfif.com فعالیت میکند

لطفا هنگام ورود به شکل نوشتاری دامنه و پسوند آن دقت نمایید تا با تایپ اشتباهی وارد سایتهای مشابه نشوید

درگاه بانکی سایت توتخفیف متعلق به بانک پارسیان میباشد

(سایت تو تخفیف هرگونه مسئولیتی غیر از سایت اصلی خود را رد میکند)