توتخفیف

سایت توتخفیف

لازم به ذکر میباشد چنانچه در سیستم سایت اختلالی پیش آمد و بعد از پرداخت شما فاکتور شما صادر نشد میتوانید با شماره پشتیبانی تماس حاصل فرمایید و مبلغ خود را استرداد نمایید لذا بعد از صدور فاکتور مبلغ عودت داده نخواهد شد و تنها میتوانید پکیج خود را تغییر داده و مابه التفاوت آن را پرداخت یا دریافت نمایید و برای این کار نهایتا ظرف 24 ساعت باید با تیم پشتیبانی تماس حاصل نمایید